İhracat

İhracat

İhracatın Tanımı: İhracat, kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılmasıdır. İhracat kısaca dış satım demektir. İhracat en geniş anlamıyla, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılmasıdır. 
 
Dar anlamda ise ihracat, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türklere yapılan mal satışlarını ve söz konusu malların bu amaçla yurt dışına gönderilmesidir.

 

MERKEZ OFİS

15 Temmuz Mah. Koçman Cad.Demirkol Plaza A Blok No: 54 K: 2 Güneşli, 34212
Bağcılar İSTANBUL/ TÜRKİYE

ÇAĞRI MERKEZİ

Telefon :
444 8 488