Serbest Bölge

Serbest Bölge

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sanayi ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,  doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır.
 
 

MERKEZ OFİS

15 Temmuz Mah. Koçman Cad.Demirkol Plaza A Blok No: 54 K: 2 Güneşli, 34212
Bağcılar İSTANBUL/ TÜRKİYE

ÇAĞRI MERKEZİ

Telefon :
444 8 488